Skip to content

SELL WITH US

Dịch Vụ Nhận Bán Hàng Trên Mạng Chợ CALI:
 • Quý vị có sản phẩm muốn được đăng lên để bán, chúng tôi có nhân viên cập nhật và giúp quý vị bán trên mạng ChoCali.

 • If you have unique products and want to sell, we have staff to post your products on our web site.

 • Xin quý vị gửi thông tin của sản phẩm và giá muốn bán dựa theo "Bản Bán Hàng" qua email: info@chocali.com.

 • Please fill out a form to provide your product info and selling price, then email back to us for processing.

 • Khi sản phẩm được khách mua, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị để gửi đi hoặc khách hàng có thể đến nhà hay tiệm để nhận hàng.
  Xin lưu ý: nếu khách hàng giao dịch trực tiếp tại nơi, xin qúy vị nhận hoá đơn có mã số để chứng nhận từ khách hàng đã thỏa thuận xong.

 • Once products sold, we'll inform you so you can pack and ship to the customer or the customer can pick up at your place. Please note: if customer picks up locally, please ask for the invoice which has a code to confirm the purchase complete.

 • Chúng tôi sẽ gửi Shipping Label qua email để quý vị gián trên thùng hàng và đưa đến bưu điện như USPS, UPS, hoặc FEDEX để gửi đi.

 • We'll provide the shipping label from one of the carriers such as USPS, UPS, or FEDEX.

 • Sau khi khách hàng nhận được sản phẩm, chúng tôi sẽ gửi tiền đến cho quý vị bằng Paypal, Venmo, Zelle, hoặc Check.

 • When product delivered, we'll send you the money, minus the commission and shipping cost, by Paypal, Venmo, Zelle or Check.
 • Chúng tôi nhận hêu hồng tùy theo giá trị của sản phẩm. Xin liên lạc để tham khảo.
 • We accept commission based on the value of the products. Please contact us for more information.